303-09/05B STIRNRADTRIEB, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) STIRNRADTRIEB, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) 303-09/10B NOCKENWELLE, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) NOCKENWELLE, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) 303-09/05A STIRNRADTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC, OBEN (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC, OBEN (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05B STIRNRADTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC, UNTEN (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC, UNTEN (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) 303-09/10 NOCKENWELLE, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) NOCKENWELLE, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0L V6 DIESELMOTOR) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05A STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-09/05B STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-09/05C STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, ZUSATZANTRIEB (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) STIRNRADTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL, ZUSATZANTRIEB (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-09/10 NOCKENWELLE, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) NOCKENWELLE, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-09/05A STIRNRADTRIEB, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) STIRNRADTRIEB, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) 303-09/05B STIRNRADTRIEB, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC, STEUERKETTEN, SPANNER (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) STIRNRADTRIEB, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC, STEUERKETTEN, SPANNER (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) 303-09/10 NOCKENWELLE, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) NOCKENWELLE, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) 303-09/05A STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05B STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05C STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, ZUSATZANTRIEB (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL, ZUSATZANTRIEB (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) 303-09/10 NOCKENWELLE, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) NOCKENWELLE, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05A STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, KETTENRÄDER, MAGNETVENTILE (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05B STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, STEUERKETTEN, SPANNER (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05C STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, ZUSATZANTRIEB (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) STIRNRADTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL, ZUSATZANTRIEB (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-09/10 NOCKENWELLE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) NOCKENWELLE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-09/05 STIRNRADTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) STIRNRADTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) 303-09/10A NOCKENWELLE, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) NOCKENWELLE, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) 303-09/20A VARIABLE VENTILHUBEINHEIT, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) VARIABLE VENTILHUBEINHEIT, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV)