VOORREMLEIDINGEN (LHD, 4 WIEL ABS OP ALLEN WIELEN) (VAN (V)BA000001 ) [DEFENDER (A2) 2007-]

VOORREMLEIDINGEN (LHD, 4 WIEL ABS OP ALLEN WIELEN) (VAN (V)BA000001 ) - DEFENDER (A2) 2007-
Nr. Beschreibung Bemerkungen
1 LEIDINGSET-REM RECHTS, REMSLANG NAAR FITHAAK
19.61 € /each Britpart
56.68 € /each LAND ROVER
2 LEIDINGSET-REM LINKS, REMSLANG NAAR FITHAAK
19.61 € /each Britpart
144.70 € /each LAND ROVER
3 SLANG-REM VOOR
14.52 € /each Britpart
42.76 € /each LAND ROVER
4 RING-BORG 10MM ID
1.11 € /each OEM
5 ZESKANTIGE MOER
1.49 € /each OEM
3.02 € /each MG ROVER
6 CLIP - REMLEIDING
4.82 € /each OEM
7 STEUN-REMLEIDING-T-CONNECTOR
8 KLEM-REMLEIDING DRIEVOUDIG
4.23 € /each LAND ROVER
9 LEIDINGSET-REM PRIMAIR, MODULATOR AAN HOOFDREMCILINDER -(V)EA999999
15.87 € /each LAND ROVER
9 LEIDINGSET-REM PRIMAIR, MODULATOR AAN HOOFDREMCILINDER (V)FA000001-
34.22 € /each LAND ROVER
10 LEIDINGSET-REM SECUNDAIR, MODULATOR AAN HOOFDREMCILINDER -(V)EA999999
137.66 € /each LAND ROVER
10 LEIDINGSET-REM SECUNDAIR, MODULATOR AAN HOOFDREMCILINDER (V)FA000001- -(V)FA461724
34.22 € /each LAND ROVER
10 LEIDINGSET-REM SECUNDAIR, MODULATOR AAN HOOFDREMCILINDER (V)FA461725-
199.60 € /each LAND ROVER
11 LEIDINGSET-REM RECHTS, MODULATOR AAN VOORSTE REMSLANG ZONDER REMDRUKBEGRENZINGSKLEP
220.47 € /each LAND ROVER
12 LEIDINGSET-REM LINKS, MODULATOR AAN VOORSTE REMSLANG ZONDER REMDRUKBEGRENZINGSKLEP
193.40 € /each LAND ROVER
13 LEIDINGSET-REM RECHTS, MODULATOR AAN ACHTERSTE REMLEIDING ZONDER REMDRUKBEGRENZINGSKLEP
186.74 € /each LAND ROVER
14 LEIDINGSET-REM LINKS, MODULATOR AAN ACHTERSTE REMLEIDING ZONDER REMDRUKBEGRENZINGSKLEP
144.35 € /each LAND ROVER
15 CLIP - REMLEIDING DUBBEL KANTELTYPE
2.59 € /each MG ROVER
16 HOUDER - SLANG
2.56 € /each OEM
3.36 € /each MG ROVER
17 DOORVOERRUBBER -(V)BA999999
5.70 € /each LAND ROVER
17 DOORVOERRUBBER (V)CA000001-
2.99 € /each LAND ROVER
18 KLEM-REMLEIDING DRIEVOUDIG
3.89 € /each LAND ROVER
19 KLEM-REMLEIDING DUBBEL
4.23 € /each LAND ROVER
20 CLIP - REMLEIDING 130" WIELBASIS, MET AANDRIJFREGELSYST.+REMBEÏNVL.
(V)FA000001-
6.40 € /each LAND ROVER