VOORREMLEIDINGEN (RHD, 4 WIEL ABS OP ALLEN WIELEN) (VAN (V)7A000001 TOT (V)AA999999) [DEFENDER (A2) 2007-]

VOORREMLEIDINGEN (RHD, 4 WIEL ABS OP ALLEN WIELEN) (VAN (V)7A000001 TOT (V)AA999999) - DEFENDER (A2) 2007-
Nr. Beschreibung Bemerkungen
1 LEIDINGSET-REM RECHTS, REMSLANG NAAR FITHAAK
19.61 € /each Britpart
56.68 € /each LAND ROVER
2 LEIDINGSET-REM LINKS, REMSLANG NAAR FITHAAK
19.61 € /each Britpart
144.70 € /each LAND ROVER
3 SLANG-REM
14.52 € /each Britpart
42.76 € /each LAND ROVER
4 RING-BORG 10MM ID
1.11 € /each OEM
5 ZESKANTIGE MOER
1.49 € /each OEM
3.02 € /each MG ROVER
6 CLIP - REMLEIDING
4.82 € /each OEM
7 STEUN-REMLEIDING-T-CONNECTOR
8 KLEM-REMLEIDING DRIEVOUDIG
4.23 € /each LAND ROVER
9 KLEM-REMLEIDING DUBBEL
4.23 € /each LAND ROVER
10 STEUN-REMLEIDING-T-CONNECTOR
6.66 € /each LAND ROVER
11 CLIP 2 GATEN
1.26 € /each LAND ROVER
12 LEIDINGSET-REM MODULATOR NAAR VOORSLANG
298.88 € /each LAND ROVER
13 LEIDINGSET-REM MODULATOR NAAR VOORSLANG
407.31 € /each LAND ROVER
14 LEIDINGSET-REM PRIMAIR, KLEP NAAR MODULATOR -(V)7A735841
15.50 € /each LAND ROVER
14 LEIDINGSET-REM PRIMAIR, KLEP NAAR MODULATOR (V)7A735842-
280.13 € /each LAND ROVER
15 LEIDINGSET-REM SECUNDAIR, KLEP NAAR MODULATOR -(V)7A735841
18.09 € /each LAND ROVER
15 LEIDINGSET-REM SECUNDAIR, KLEP NAAR MODULATOR (V)7A735842-
318.18 € /each LAND ROVER
16 LEIDINGSET-REM MODULATOR NAAR ACHTERVERBINDING
169.67 € /each LAND ROVER
17 LEIDINGSET-REM MODULATOR NAAR ACHTERVERBINDING
167.95 € /each LAND ROVER
18 KLEM-REMLEIDING DUBBEL
0.46 € /each LAND ROVER
19 KLEM-REMLEIDING DRIEVOUDIG
3.89 € /each LAND ROVER
20 HOUDER - SLANG
2.56 € /each OEM