B06.005 AXLE ASSEMBLY REAR AXLE ASSEMBLY REAR B06.010 CASE ASSEMBLY REAR CASE ASSEMBLY REAR B06.015 CROWNWHEEL & PINION-2 PINION (REAR AXLE V8) CROWNWHEEL & PINION-2 PINION (REAR AXLE V8) B06.020 CROWNWHEEL & PINION-4 PINION (REAR AXLE) CROWNWHEEL & PINION-4 PINION (REAR AXLE) B06.025 DAMPER AXLE DAMPER AXLE B06.030 ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ B06.035 DRIVE SHAFTS (АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.) DRIVE SHAFTS (АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.)