310-03/05A GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 3.6 V8 32V DOHC EFI DIESEL (3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL LION, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 ) GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 3.6 V8 32V DOHC EFI DIESEL (3.6L V8 32V DOHC EFI DIESEL LION, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 ) 310-03/05A GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (VON (V)BA000001 ) 310-03/05A GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 ) GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 5.0L OHC SGDI NA V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SGM V8 BENZIN - AJ133, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 ) 310-03/05A GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 ) GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, ADAPTIVES GESCHW.REGELSYSTEM) (VON (V)AA000001 )