303-10/10B ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) 303-10/15B ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 16V TURBO BENZINMOTOR (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (VON (V)FA000001 ) 303-10/10B ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0L V6 DIESELMOTOR) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0L V6 DIESELMOTOR) 303-10/10 ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-10/15 ZYLINDERKOPFHAUBE, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) ZYLINDERKOPFHAUBE, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (VON (V)EA000001 ) 303-10/10 ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-10/15 ZYLINDERKOPFHAUBE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) ZYLINDERKOPFHAUBE, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI KPM V8 BENZIN - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) (VON (V)AA000001 ) 303-10/10B ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) 303-10/15B ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) 303-10/10A ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L.) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., MITTL. L., 2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L.) 303-10/10C ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L AJ200P HI PHEV) (VON (V)JA000001 ) ABDECKUNG NOCKENWELLENANTRIEB, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L AJ200P HI PHEV) (VON (V)JA000001 ) 303-10/15C ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) (VON (V)JA000001 ) ZYLINDERKOPFHAUBE, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 DOHC AJ200 BENZ., HOHE L., 2.0L AJ200P HI PHEV) (VON (V)JA000001 )