303-11/05B クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) 303-11/10B フライホイール, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) フライホイール, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) 303-11/20B バランス シャフト / ドライブ, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) バランス シャフト / ドライブ, 2.0 16V ターボ、ガソリン (2.0L 16V TIVCT T/C 240PS PETROL) (始 (V)FA000001 ) 303-11/10 フライホイール, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0 V6ディーゼル) (始 (V)AA000001 ) フライホイール, 3.0 DIESEL 24V DOHC TC (3.0 V6ディーゼル) (始 (V)AA000001 ) 303-11/10 フライホイール, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (始 (V)EA000001 ) フライホイール, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (始 (V)EA000001 ) 303-11/20 バランス シャフト / ドライブ, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (始 (V)EA000001 ) バランス シャフト / ドライブ, 3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL (3.0L DOHC GDI SC V6 PETROL) (始 (V)EA000001 ) 303-11/10 フライホイール, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (始 (V)BA000001 ) フライホイール, 4.4L DOHC DIESEL V8 DITC (4.4L DOHC DITC V8 DIESEL 260PS) (始 (V)BA000001 ) 303-11/10B フライホイール, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SC V8 ガソリン - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) フライホイール, 5.0L OHC SGDI SC V8 PETROL (5.0L OHC SGDI SC V8 ガソリン - AJ133, 5.0 PETROL AJ133 DOHC CDA, 5.0L P AJ133 DOHC CDA S/C ENHANCED) 303-11/05B クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) 303-11/10B フライホイール, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) フライホイール, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) 303-11/20B バランス シャフト / ドライブ, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) バランス シャフト / ドライブ, 2.0 TURBO DIESEL (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) 303-11/05 クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L AJ200P HI PHEV) クランクシャフト/ピストン&ベアリング, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L AJ200P HI PHEV) 303-11/10A フライホイール, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン) フライホイール, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン) 303-11/10B フライホイール, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L AJ200P HI PHEV) (始 (V)JA000001 ) フライホイール, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L AJ200P HI PHEV) (始 (V)JA000001 ) 303-11/20 バランス シャフト / ドライブ, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L AJ200P HI PHEV) バランス シャフト / ドライブ, 2.0 SINGLE TURBO PETROL (2.0L I4 ミッド DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L I4 ハイ DOHC AJ200 ガソリン, 2.0L AJ200P HI PHEV)