C01 BODY & CHASSIS BODY BODY & CHASSIS BODY C02 BODY & CHASSIS CHASSIS BODY & CHASSIS CHASSIS C03 BODY & CHASSIS DOORS, FITTINGS & GLASS BODY & CHASSIS DOORS, FITTINGS & GLASS C04 BODY & CHASSIS FINISHERS & BADGES BODY & CHASSIS FINISHERS & BADGES C05 BODY & CHASSIS FIXED GLASS & MIRRORS BODY & CHASSIS FIXED GLASS & MIRRORS C06 BODY & CHASSIS ROOF FITTINGS & SUNROOF BODY & CHASSIS ROOF FITTINGS & SUNROOF